ביטוח בריאות פרטי אישי ומשפחתי לכיסוי מגוון טיפולים מתקדמים בעת הצורך

ביטוח בריאות פרטי הוא הביטוח המשלים לשירותי הרפואה הניתנים במסגרת סל הבריאות הממלכתי וביטוח שב”ן (שירותי בריאות נוספים) של קופות החולים.
במקרים רבים הוא מכונה ‘הרובד השלישי’ או ‘הרובד המשלים’. קראו אודות מבנה ביטוח הבריאות בישראל

ביטוח בריאות פרטי הוא ביטוח מודולארי המאפשר לכל אחד להתאים את הכיסויים והיקפי הכיסוי לצרכיו וליכולותיו. תכולת הפוליסות והמבנה נקבעו ע”י המדינה, במסגרת הרפורמה בביטוח בריאות.

כיסוי הבסיס בפוליסת ביטוח בריאות פרטי הוא לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. לכיסוי זה ניתן להוסיף כיסויים נוספים להשתלות בחו”ל, תרופות שמחוץ לסל הבריאות ועוד.
כיסויים אלה מבטיחים החזר עלויות (שיפוי) עבור טיפולים והוצאות רפואיות אחרות. במקרים מסויימים התשלום מתבצע ישירות לספק השירות הרפואי.

כמו כן ניתן לרכוש פוליסות ביטוח בריאות פרטי מסוג פיצוי, המעניקות סכום כסף שנקבע מראש בפוליסה במקרה של גילוי מחלות שונות. פוליסות אלו נועדו, למעשה, לכסות עלויות נלוות אך מאפשרות שימוש בכספי הפיצוי לכל מטרה עפ”י שיקול המבוטח.

מערך ביטוח בריאות פרטי – כל האפשרויות

ביטוח בריאות פרטי הוא נדבך יסוד בסל הביטוח האישי והמשפחתי. תכנון הכיסויים לכל מבוטח ולכל משפחה נעשה בהתאמה אישית, תוך שקלול ביטוחים קבוצתיים במסגרת העבודה, ביטוחי תאונות אישיות ועוד.
בסל הבריאות המשפחתי חשוב לתת דגש לאיזון בין כל בני המשפחה.

מעת לעת יש לבחון את הכיסוי האישי והמשפחתי במסגרת ביטוח בריאות פרטי על מנת להתאימו לשינויים בתחום הרפואה ולעדכונים בפוליסות השונות.
אחת הבדיקות החשובות היא למניעת ‘כפל ביטוח’, כלומר, קיומם של שני כיסויים זהים ובפועל תשלום כפול על אותו כיסוי.