ניתוחים בחו”ל

ביטוח ניתוחים בחו"ל עם כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח

סוג מוצר:

לעתים אין אפשרות לבצע ניתוח או טיפול כלשהו בישראל. לצורך זה קיים כיסוי ביטוח ניתוחים בחו"ל המכסה את הוצאות הניתוח, האשפוז, הטיסות והשהייה בחו"ל.

חדר ניתוח – ביטוח ניתוחים בחו"ל

ביטוח ניתוחים בחו”ל מספק כיסוי לצורך ביצוע של ניתוחיים פרטיים בחו”ל, במידה ואין אפשרות לקיים את הניתוח ברמה נאותה בישראל, או שאין אפשרות כזאת. הכיסוי מופעל רק במידה והצורך בכך נקבע ע”י רופא מומחה.

הכיסוי בעיקרו דומה לכיסוי בנושא ניתוחים בישראל, בתוספת העלויות הנובעות מביצוע הניתוח בחו”ל, כגון טיסות, שהייה בחו”ל וכד’.
גם בביטוח ניתוחים בחו”ל קיים מסלול “שקל ראשון”, המכסה את מלוא ההוצאות, ומסלול “משלים שב”ן”, המכסה את ההפרש מכיסוי במסגרת קופת החולים.
בכל מקרה חברת הביטוח תשלם עד תקרת עלות הניתוח במסגרת מסלול “שקל ראשון”.

במקרים רבים הכיסוי לניתוחים בישראל ובחו”ל נרכש במסגרת אחת, תחת כיסוי הבסיס של פוליסת ביטוח בריאות פרטי, אך בחברות ביטוח רבות ניתן לרכוש ביטוח ניתוחים בחו”ל בנפרד.

ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל, אינו כולל כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, שהוא כיסוי נפרד במסגרת ביטוח בריאות פרטי.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר