קופת גמל

אפיק חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאים, ללא מרכיב ביטוחי

קופת גמל היא אפיק חיסכון פנסיוני ותיק ונפוץ המאפשר הן לשכירים והן לעצמאים לצבור הפקדות לגיל פרישה. לשכירים בהשתתפות המעסיק, בדומה לכל תוכנית פנסיה. קופות גמל אינן כוללות רכיבי ביטוח אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים.

ערימת מטבעות – קופת גמל לחיסכון פנסיוני

קופת גמל היא אחד משלושת אפיקי חיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני) בישראל – יחד עם ביטוח מנהלים ועם קרן פנסיה – והיא מהווה פתרון פנסיוני עבור שכירים ועבור עצמאיים. זהו אפיק החיסכון הוותיק ביותר והוא כולל חיסכון טהור ללא ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.

הפקדות של עמיתים שכירים לקופת גמל כוללות השתתפות מעסיק והן מבוצעות ע”י המעסיק. הפקדות עמיתים עצמאיים מבוצעות כחלק מהוצאות העסק. אי ביצוע הפקדות לתוכנית פנסיה – קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או קופת גמל – היא עבירה על החוק.

הפקדות בקופת גמל מעניקות הטבות מס לעמיתים – שכירים ועצמאיים – וכמו כן למעסיקים המפקידים לחיסכון הפנסיוני של העובדים.
גובה ההפקדות – מינימום ומקסימום – חלק ההפקדות (%) המזכה בהטבות המס ותקרת דמי הניהול מוגדרים מדי תקופה.

הקופה משלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה מהעבודה (קצבת זקנה) בכפוף לתנאי הקופה.

כספי החיסכון בקופת גמל נהנים מנוהלים בשווקי ההון, במסלול השקעה עפ”י בחירת העמית.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר