קרן פנסיה

אפיק חיסכון פנסיוני עם ביטוח, לשכירים ולעצמאים

קרן פנסיה היא פתרון מוביל בישראל לחיסכון פנסיוני, הן עבור שכירים בהשתתפות המעסיק, והן עבור עצמאים. קרנות הפנסיה מספקות תמהיל כיסויים הכולל חיסכון לפרישה, אובדן כושר עבודה וביטוח חיים.

מטבעות ושעון – קרן פנסיה לגיל הפרישה

קרן פנסיה היא אחד משלושת אפיקי חיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני) בישראל – יחד עם ביטוח מנהלים ועם קופת גמל – והיא מהווה פתרון עבור שכירים ועבור עצמאיים.

הפקדות שכירים לקרן פנסיה כוללות השתתפות של המעסיק ומבוצעות ע”י המעסיק, הפקדות עצמאיים מבוצעות כחלק מהוצאות העסק.

הפקדות בקרן פנסיה מעניקות הטבות מס לעמיתים החוסכים – שכירים ועצמאיים – וכמו כן למעסיקים המשתתפים בחיסכון הפנסיוני של עובדיהם.

גובה ההפקדות – מינימום ומקסימום – חלק ההפקדות (%) המזכה בהטבות המס ותקרת דמי הניהול מוגדרים מדי תקופה.

הקרן משלמת קצבה חודשית באחד משלושה מצבים: לאחר הפרישה מהעבודה (קצבת זקנה), במקרה של אובדן כושר עבודה (קצבת נכות) או במקרה של מות העמית המבוטח (קצבת שאירים) – בכפוף לתנאי הקרן.

30% מכספי החיסכון בקרן הפנסיה נהנים מריבית ממשלתית. יתרת החיסכון מנוהלת בשווקי ההון, במסלול השקעה עפ”י בחירת העמית.

במקרה של תשואה שלילית כל עמיתי הקרן משתתפים באמצעות הקטנת הקצבה המיועדת, ובמקרה של תשואה חיובית כל עמיתי הקרן נהנים. קרן פנסיה היא “ביטוח הדדי”.

קרן פנסיה יכולה להיות אפיק החיסכון הפנסיוני היחיד שלכם, או חלק מסל פנסיוני הכולל קרנות נוספות או מוצרי פנסיה אחרים.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר