ביטוח מנהלים

תוכנית פנסיה בחוזה אישי, לשכירים ולעצמאים

ביטוח מנהלים הוא אפיק חיסכון פנסיוני המבטיח את התנאים לחוסך לכל אורך התקופה, עד גיל הפרישה. תמהיל הכיסויים כולל חיסכון, אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. מיועד הן לשכירים, בהשתתפות המעסיק, והן לעצמאים.

מטבעות מוזהבים – ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים – יחד עם קרן פנסיה ועם קופת גמל – הוא אחד מפתרונות חיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני) המוצעים לאזרחי ישראל, שכירים ועצמאיים.

הייחודיות של פוליסת ביטוח מנהלים לעומת אפיקי פנסיה אחרים היא, שביטוח המנהלים הינו למעשה חוזה (כמו כל פוליסה) בין העמית המבוטח לבין חברת הביטוח.
המשמעות: התנאים שנקבעו בעת רכישת ביטוח המנהלים תקפים לכל אורך תקופת החיסכון. חברת הביטוח יכולה לשנות תנאי פוליסה רק עבור לקוחות חדשים.

כמו כל אפיק פנסיוני, גם ביטוח מנהלים כולל מרכיב חיסכון לגיל פרישה. בדומה לקרן פנסיה, פוליסת המנהלים יכולה לכלול כיסוי לאובדן כושר עבודה וכיסוי למקרה מוות (ביטוח חיים).
ניתן לרכוש פוליסה בהרכב מותאם אישית, כולל חיסכון “טהור”.

הפקדות של עמיתים שכירים לביטוח מנהלים כוללות השתתפות המעסיק ומבוצעות ע”י המעסיק, הפקדות של עצמאיים מבוצעות כחלק מהוצאות העסק. אי ביצוע הפקדות לתוכנית פנסיה היא עבירה על החוק.

הפקדות לביטוח מנהלים מעניקות הטבות מס לעמיתים החוסכים – שכירים ועצמאיים – וכמו כן למעסיקים המשתתפים בחיסכון הפנסיוני של עובדיהם.
גובה ההפקדות – מינימום ומקסימום – חלק ההפקדות (%) המזכה בהטבות המס מוגדרים מדי תקופה.

קבלת כספים מביטוח מנהלים (פדיון) אפשרית בגיל הפרישה מהעבודה, בצורת קצבה חודשית (בעבר היה גם מסלול הוני). פוליסה יכולה לכלול מספר מסלולי קצבה לבחירה.

כאשר הפוליסה כוללת כיסויים לאובדן כושר עבודה ו/או לביטוח חיים – חברת הביטוח משלמת בהתאם לתנאי הפוליסה.

כספי ההפקדות (החיסכון המצטבר) מנוהלים בשוק ההון.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר