החל מינואר 2017 כל עצמאי חייב להפריש לתוכנית פנסיה לעצמאים

חיסכון פנסיוני – באמצעות קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים – נועד להבטיח לאדם אמצעי קיום לאחר פרישתו מן העבודה, בנוסף לקצבאות שמתקבלות מביטוח לאומי.
החל מחודש ינואר 2017 פנסיה לעצמאים היא חובה עפ”י חוק ועל כל עצמאי להפקיד לתוכנית פנסיה באופן שוטף.

עיקרי חוק פנסיה לעצמאים

  • חוק פנסיה חובה לעצמאים חל על כל עצמאי מגיל 21 עד 60.
  • על כל עצמאי להצטרף לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

תוכניות פנסיה לעצמאים – שיעור ההפרשה

  • 4.45% מההכנסה על חלק ההכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק
  • 12.25% מההכנסה על חלק ההכנסה מעל מחצית השכר הממוצע במשק
  • עצמאי רשאי להפריש יותר אך לא פחות, עד תקרה של 8.5% מהשכר הממוצע במשק.

תשלומים לביטוח לאומי לחוסכים בתוכניות פנסיה לעצמאים

  • 2.87% לבעלי הכנסה עד 60% מהשכר הממוצע במשק (הפחתה מ-6.72%)
  • 12.85% לבעלי הכנסה מעל 60% מהשכר הממוצע במשק (הגדלה מ-11.23%)

הטבות מס לחוסכים עצמאים

  • זיכוי מס של 5.5% (תוספת של 0.5%) ל-16.5% מההכנסה המזכה (הגדלה של 0.5%).

משיכת הכספים מתוכניות לעצמאים

על כספי חיסכון פנסיוני לעצמאים חלים עקרונות המשיכה המקובלים בתוכניות פנסיה: קבלת קצבה חודשית החל מגיל הפרישה, קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה ופיצוי למוטבים במקרה של מוות.

פנסיה חובה לעצמאים מאפשרת משיכה של 1/3 מהחיסכון (עד 12,230 ש”ח) עם סגירת העסק או בגיל הפרישה החל מ-60. רכיב ייחודי זה מהווה מעין ‘דמי אבטלה’ לעצמאים.

עצמאי, זה הזמן לפגישה עם הסוכן שלך. אנחנו לשירותך

פתרונות פנסיה