ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח הוא מרכיב היסוד בפוליסת ביטוח בריאות פרטי

ביטוח ניתוחים הוא כיסוי הבסיס בפוליסת ביטוח בריאות פרטי. הכיסוי מקיף את כל הנחוץ במקרה של ניתוח החל משכר מנתח ושכר רופא מרדים, אשפוז, וגם שכר אחות מסייעת לתקופת האשפוז והסעה באמבולנס. בנוסף הכיסוי עשוי לכלול התייעצויות עם רופאים מומחים לפני ואחרי הניתוח ושירותי שיקום כגון פיזיותרפיה.

ביטוח ניתוחים מכסה ניתוחים בישראל, אך ניתן לבצע ניתוחים גם בחו”ל כאשר ההחזר מחושב לפי עלות הניתוח בישראל.

ביטוח ניתוחים פרטי מיועד לשתי מטרות עיקריות:

  • להבטיח למבוטח מימון לניתוחים שאינם מכוסים במסגרת הביטוח הממלכתי וביטוח שב”ן (שירותי בריאות נוספים) של קופות החולים.
  • להעניק למבוטח חופש בחירה ומרחב פעולה מירביים במקרה של צורך בניתוח.

ההתקדמות המואצת של מדע הרפואה, שמציעה היום עוד ועוד פתרונות לבעיות רפואיות שבעבר היו חשוכות מרפא, הפכה את ביטוח הניתוחים לנדבך יסוד, אם לא המרכיב העיקרי, בסל הביטוח המשפחתי.
כל מה שנמצא מחוץ לסל הביטוח ולשב”ן זמין לכל אחד ואחת באמצעות ביטוח ניתוחים פרטי, בכלל זה ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח חדשניים ומתקדמים במיוחד.

ככל שביטוח הבריאות הממלכתי בישראל הינו מן האיכותיים בעולם, הוא אינו יכול לעמוד בקצב החידושים וההתפתחויות בתחום הרפואה. ביטוח ניתוחים פרטי הוא התשובה, והוא כאמור בתאוצה גדולה בישראל ובעולם כולו.

ביטוח בריאות פרטי יכול לכלול, בנוסף לביטוח ניתוחים, גם כיסוי לתרופות שמחוץ לסל, כיסוי להשתלות בחו”ל וכיסוי לשירותי מניעה ובדיקות מתקדמות (ביטוח אמבולטורי).
כיסויים אלו מספקים החזר להוצאות (שיפוי).
לצד כיסויי השיפוי קיימות שתי פוליסות ביטוח בריאות מסוג פיצוי, המעניקות סכום כסף הנקוב בפוליסה לשימוש לכל מטרה במקרה של גילוי מחלה קשה או במקרה של גילוי סרטן.

ביטוח ניתוחים הוא נקודת המוצא בבניית מעטפת ביטוח בריאות אישית ומשפחתית, המשלבת כיסויים למגוון סיכונים רפואיים, תוך התחשבות ביכולת הכלכלית של המבוטח.
ביטוח הבריאות, שהינו כאמור מרכיב מרכזי בסל הביטוח, מחייב מעקב שוטף על מנת להתאים את הביטוח להתפתחויות התחום הרפואה בסל הבריאות הממלכתי.