דברים שחשוב לדעת על ביטוח מנהלים לשכירים ולעצמאיים

ביטוח מנהלים – יחד עם קרן פנסיה ועם קופת גמל – הוא אחד מפתרונות חיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני) המוצעים לאזרחי ישראל, שכירים ועצמאיים.

ריכזנו עבורכם את הנקודות העיקריות בנושא ביטוח מנהלים, כדי לסייע בהכרת המוצר לקראת תכנון פנסיוני בראייה כוללת

  • הייחודיות של פוליסת ביטוח מנהלים לעומת אפיקי פנסיה אחרים היא, שביטוח המנהלים הינו למעשה חוזה (כמו כל פוליסה) בין העמית המבוטח לבין חברת הביטוח. המשמעות: התנאים שנקבעו בעת רכישת ביטוח המנהלים תקפים לכל אורך תקופת החיסכון. חברת הביטוח יכולה לשנות תנאי פוליסה רק עבור לקוחות חדשים.
  • כמו כל אפיק פנסיוני, גם ביטוח מנהלים כולל מרכיב חיסכון לגיל פרישה. בדומה לקרן פנסיה, פוליסת המנהלים יכולה לכלול כיסוי לאובדן כושר עבודה וכיסוי למקרה מוות (ביטוח חיים). ניתן לרכוש פוליסה בהרכב מותאם אישית, כולל חיסכון “טהור”.
  • הפקדות של עמיתים שכירים לביטוח מנהלים כוללות השתתפות המעסיק ומבוצעות ע”י המעסיק, הפקדות של עצמאיים מבוצעות כחלק מהוצאות העסק. אי ביצוע הפקדות לתוכנית פנסיה היא עבירה על החוק.
  • הפקדות לביטוח מנהלים מעניקות הטבות מס לעמיתים החוסכים – שכירים ועצמאיים – וכמו כן למעסיקים המשתתפים בחיסכון הפנסיוני של עובדיהם.
  • גובה ההפקדות – מינימום ומקסימום – חלק ההפקדות (%) המזכה בהטבות המס מוגדרים מדי תקופה.
  • קבלת כספים מביטוח מנהלים (פדיון) אפשרית בגיל הפרישה מהעבודה, בצורת קצבה חודשית (בעבר היה גם מסלול הוני). פוליסה יכולה לכלול מספר מסלולי קצבה לבחירה.
    כאשר הפוליסה כוללת כיסויים לאובדן כושר עבודה ו/או לביטוח חיים – חברת הביטוח משלמת בהתאם לתנאי הפוליסה.
  • כספי ההפקדות (החיסכון המצטבר) מנוהלים בשוק ההון.
  • ביטוח מנהלים יכול להיות אפיק החיסכון הפנסיוני היחיד שלכם, או חלק מסל פנסיוני הכולל פוליסות נוספות או מוצרי פנסיה אחרים.

תזכורת!
תכנון פנסיוני, מעקב שוטף אחרי תוכניות הפנסיה שלכם והתאמתן לשינויים בחיים – אלו הן משימות שוטפות.
אנחנו כאן לשירותכם.

מידע נוסף אודות ביטוח מנהלים

אתר משרד האוצר
ויקיפדיה