ביטוח מבנה

כיסוי לנזקים למבנה דירה או בית המאפשר את שיקום הנכס

סוג מוצר:

ביטוח דירה מבנה מכסה נזקים שונים לנכס – דירה או בית – במטרה לאפשר את שיקומו של הנכס, ומימון הוצאות שונות הכרוכות בפעולות השיקום, בכלל זה דיור חלופי.

בית דירות - ביטוח ועדי בתים

ביטוח מבנה כולל מרפסות, צנרת, מתקני ביוב, ואינסטלציה, מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים למבנה הדירה, וכל החלקים הקבועים במבנה הדירה או שמחוברים אליה חיבור קבוע.

בבניינים משותפים הביטוח כולל גם את החלק היחסי של המבוטח ברכוש משותף של דיירי הבניין, כגון מעליות.

הכיסוי מיועד לשיקום נכס – דירה או בית – שניזוק כתוצאה מן האירועים המפורטים בפוליסה, בכלל זה הוצאות שמאים, אדריכלים, קבלנים, הוצאות שכר דירה (במקרה והדירה אינה ראויה למגורים) ועוד.

ביטוח המבנה מכסה כנגד הנזקים הבאים:

  • אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
  • התפוצצות, התלקחות
  • פריצה, גניבה, שוד
  • נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס. רעד על-קולי הנגרם על-ידי כלי טייס.
  • נזקי זדון.
  • רעידת אדמה – כיסוי זה ניתן להסרה עפ”י דרישה.

חשוב לכלול כיסוי צד ג’ לנזקים שנגרמו לרכוש של מישהו אחר, לדוגמא דירת השכנים.
מומלץ להרחיב את ביטוח המבנה לנזקי צנרת.

חישוב ערך ביטוח המבנה מתבסס על גודל המבנה במ”ר. החישוב מתבצע בהכפלת גודל המבנה במ”ר כפול עלות בנייה למ”ר באותו אזור מגורים שבו נמצא הנכס המועמד לביטוח.

ניתן להרחיב בביטוח גם את ערך הקרקע ולא רק את ערך בניית המבנה מחדש.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר