ביטוח אחריות מוביל

הגנה לחברות הובלה ולכל מי שמוביל רכוש שאינו בבעלותו

סוג מוצר:

פוליסת ביטוח ייעודית המתאימה במיוחד לחברות הובלה ולמי שמוביל סחורה וטובין תמורת תשלום. הפוליסה מכסה מגוון סוגי נזק שעלולים להיגרם לרכוש שבהובלה, בכלל זה כתוצאה מרשלנות.

משאית – ביטוח אחריות מוביל

ביטוח זה כשמו כן הוא, ביטוח אחריות אשר שייך למשפחת ביטוחי החבויות. הפוליסה באה לכסות את המבוטח בגין סכומים אותם יהיה חייב לשלם על פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח כגון אבדן או נזק שנגרם לרכוש אשר אינו בבעלותו של המבוטח או מי מטעמו בעת הובלתו, לרבות בעת פריקה וטעינה.

מכיוון שזו פוליסת חבות הרי שהיא מכסה כל אירוע שנופל תחת ההגדרות שלעיל (בדומה לביטוח כל הסיכונים) ואיננו מוחרג ואשר נגרם ברשלנותו של המבוטח.

הביטוח הזה אינו מכסה נזק שמכוסה ע”י פוליסת סחורה בהעברה של המבוטחים, כלומר הוא מהווה השלמה לכיסוי זה. לעומת זאת, הוא איננו מכסה רכוש של המבוטחים או אחריות חוזית ככזאת, אשר כן מכוסים בפוליסת סחורה בהעברה.

פוליסה זו איננה, פוליסת מדף, ונחשבת ”סיכון מיוחד”, שמטופלת בדרך כלל ע”י המחלקה לסיכונים מיוחדים של המבטח.

על פניו נראה שפוליסת אחריות המוביל היא רחבה ביותר מהפוליסה לביטוח סחורה בהעברה, אבל יש לה שתי מגבלות משמעותיות:

  • הפוליסה אינה מכסה רכוש של המבוטחים, על כן היא מיועדת למעשה לחברות הובלה בלבד.
  • הפוליסה מכסה אך ורק נזק שנגרם ברשלנותו של המבוטח, ואינה מכסה אחריות חוזית. כלומר התחייבות של המבוטח שהוא יכסה נזק שיגרם לרכוש בעת ההובלה, כשלעצמה אינה עילה לתביעה לפי הפוליסה.

המסקנה היא, שחברות הובלה צריכות להחזיק בשתי הפוליסות, כאשר הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה נותנת כסוי לנזק הישיר שיגרם לרכוש בעת ההעברה עקב אחד הסיכונים המכוסים, וכך ניתן למוביל כסוי לאחריותו החוזית כלפי הלקוח שלו.
הפוליסה לביטוח אחריות המוביל משלימה את הכיסוי שנותנת פוליסת ביטוח סחורה בהעברה, בכך שהיא מכסה כל סכום שהמוביל יהיה חייב לשלם לפי דין עקב נזק לרכוש אף מעבר לנזק הישיר, תחת מגבלות הכיסוי של ביטוח סחורה בהעברה.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר