ביטוח סחורה בהעברה

הגנה על רכוש הנמצא בתנועה ע"י המבוטח או גורם מטעמו

סוג מוצר:

ביטוח סחורה בהעברה מספק הגנה לרכוש הנמצא בתנועה ממקום למקום, או ע"י המבוטח או ע"י גורם מטעמו. הכיסוי כולל סוגי נזק שונים ומבטיח פיצוי לנזקים הכוללים בפוליסה גם אם נגרמו כתוצאה מרשלנות.

מכולות – ביטוח סחורה בהעברה

ביטוח רכוש המבטח נזק פיזי ישיר לרכוש אשר למבוטח זיקת ביטוח אליו בעת העברתו על ידי המבוטח. סכום הביטוח הוא שווי הרכוש המובל לפי ”ערך שפוי” והוא כפוף לתת ביטוח.

יש והביטוח נערך על בסיס נזק ראשון, ואז צריך לבטל את סעיף תת ביטוח שבפוליסה, אלא שגם במקרה זה השיפוי הוא על בסיס הערך הריאלי של הרכוש בלבד.

הסיכונים המכוסים בכיסוי הבסיסי של הפוליסה הם: אש, ברק, התפוצצות והתנגשות או התהפכות של הרכב המוביל. אך הפוליסה ניתנת להרחבה לסיכונים נוספים כמו: פריצה ושוד, רעידת אדמה, נזקי טבע ועוד. הכל בכפוף לתנאים ולסייגים של הפוליסה.

ישנן פוליסות אשר מנוסחות כפוליסות כל הסיכונים, שהן מעט רחבות יותר, אך במהותן הן אינן שונות מכל ביטוח סחורה בהעברה רגיל.
ביטוח זה נועד, בעיקרו של דבר, לבטח רכוש של המבוטח אשר מובל ממקום למקום על ידי המבוטח או מישהו מטעמו. אולם, ביטוח זה בהיותו מכסה כל זיקה של המבוטח ברכוש, יכול לתת כסוי גם למצב בו מישהו מוביל רכוש של אחרים תמורת תשלום.

בהתייחס לאחרון, הביטוח יכסה נזק ללא כל קשר לשאלה אם הנזק אירע עקב רשלנותו של המבוטח או שכלל לא חלה אחריות על המבוטח. כל עוד הנזק ארע עקב הסיכונים המכוסים לא הוחרג, הנזק יהיה מכוסה.ז
הו הביטוח במקובל יותר בשוק והוא המוכר לכולם.

כיסוי מושלם לרכוש בתנועה עם ביטוח סחורה בהעברה ועם ביטוח אחריות מוביל
שתי פוליסות קיימות בשוק הביטוח אשר באות לכסות נזקים לסחורה בעת הובלתה ממקום למקום; האחת היא פוליסת ביטוח סחורה בהעברה, והשנייה פוליסת ביטוח אחריות מוביל. לא מעט סוכנים וחתמים אינם מבדילים בין שתי הפוליסות, שמטרתן שונה והן אינן תחליף אחת לשנייה.
למי שעוסק בהעברות של רכוש עסקו בלבד, הכיסוי המתאים לו הוא של סחורה בהעברה. הפוליסה של אחריות המוביל אינה רלוונטית עבורו, שכן היא אינה מכסה רכוש שבבעלות המבוטח.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר