קרן השתלמות – חיסכון עם יתרונות לטווח קצר, בינוני וארוך

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון אפקטיבי ופופולארי שמשלב תכונות ויתרונות של פתרונות חיסכון נזילים עם פתרונות פנסיוניים:

  • נזילות בתום 6 שנים לכל חוסך. בתום 3 שנים לחוסך אחרי גיל הפרישה או לכל חוסך למטרת השתלמות.
  • המעסיק יכול להשתתף בחיסכון, בדומה למוצרי חיסכון פנסיוני.
  • ניתן להמשיך לחסוך גם בתום 6 שנים, כחלק מחסכונות למטרות שונות או לתכנון פרישה.
  • החוסכים נהנים מהטבות מס: פטור ממס רווחי הון עד תקרת השכר.
  • הכספים מנוהלים בשוקי ההון ועשויים להניב תשואות חיוביות, בהתאם למסלול הקרן.

קרן השתלמות מתאימה למי שהגיע לתקרות ההפקדה והמס בחיסכון פנסיוני ויכול לרפד את המקורות לגיל הפרישה או למי שצריך חיסכון ממוקד מטרה כגון השתלמות מקצועית, החלפת רכב וכד’.

קרן השתלמות מיועדת הן לשכירים והן לעצמאיים.

שיקולים בבחירת קרן השתלמות

  • מסלולי ההשקעה והאפשרות לעבור ביניהם
  • היציבות והמוניטין של מנהלי הקרן
  • דמי הניהול
  • איכות השירות

לאורך שנים רבות היו קרנות ההשתלמות האפיק היחיד לחיסכון לטווח בינוני בו ניתן היה לצפות לריווחיות. גם היום שומרות הקרנות על מעמדן כחיסכון אטרקטיבי לכל מטרה, אם כי כיום קיימות אלטרנטיבות כגון קופות גמל להשקעה, המציעות נזילות מירבית ויתרונות מועדפים לטווח קצר.
להשקעה בקרן השתלמות יש יתרון משמעותי כחיסכון לטווח ארוך, ועבור חוסכים המתקרבים לגילה הפרישה, היתרונות באים לידי ביטוי בטווח קצר.

אנו לשירותכם לבניית מערך חיסכון לטווח קצר בינוני וארוך בתמהיל מגוון.