שבר שמשות

הרחבת ביטוח שבר שמשות לפוליסת ביטוח מקיף לרכב או פוליסת ביטוח צד ג’

סוג מוצר:

כתב שירות שבר שמשות מרחיב את הכיסוי הביטוחי למקרים בהם שבר השמשות ברכב נגרם כתוצאה מאירוע שאינו כלול בביטוח המקיף. תוספת קטנה למחיר הביטוח שחוסכת כסף וטרחה. כיסוי זה פטור מדמי השתתפות עצמית

שמשת רכב שבורה - ביטוח שבר שמשות

ביטוח שבר שמשות כלול למעשה במסגרת ביטוח מקיף לרכב, אך הוא מכסה רק שבר שמשות שנגרם במסגרת האירועים הביטוחיים המפורטים במפורש בפוליסה – פריצה, גניבה, שריפה, תאונה וכד’.
אם שבר השמשות במכוניתכם נגרם כתוצאה מגורם שאינו מפורט בפוליסת הביטוח המקיף – לדוגמא, אבן או חפץ שהועפו מרכב אחר – הכיסוי אינו תקף.

לצורך זה קיימת הרחבה מיוחדת – שבר שמשות – כתב שירות המספק כיסוי גם למקרים בהם הנזק לשמשות הרכב נגרם כתוצאה מאירוע שאינו מפורט בפוליסת ביטוח הרכב.

רכישת ביטוח שבר שמשות כרוכה בתוספת קטנה (ואפילו שולית) למחיר הביטוח המקיף, אך היא חוסכת למבוטח כסף רב, וכמובן גם טרחה רבה, בעת הצורך.

יתרון משמעותי של הרחבת שבר שמשות על פני הכיסוי לשבר שמשות הכלול בביטוח המקיף הוא הפטור מדמי השתתפות עצמית.
תיקון נזק לשמשות במסגרת הביטוח המקיף כרוך בהשתתפות עצמית, ואילו במסגרת ההרחבה המיוחדת אין סעיף השתתפות עצמית.

כתב שירות שבר שמשות ניתן לרכישה גם כתוספת לביטוח צד ג’ לרכב.
כלומר, גם מי שאינו רוכש ביטוח מקיף לרכב – למשל, מי שבבעלותו רכב ישן שערכו נמוך – יכול ליהנות מכיסוי שבר שמשות במסגרת פוליסת ביטוח צד ג’ לרכב.
הטיפול בנזק – החלפת השמשה שניזוקה – מתבצע באמצעות ספק השירות המצויין בכתב השירות, בהתאם לחברת הביטוח בה הונפקה הפוליסה וכתב השירות לשבר שמשות.

לתשומת לבכם! בכל מקרה בו נגרם נזק לשמשה הקדמית של הרכב, בין אם יש לכם כיסוי כזה או אחר ובין אם אין לכם, אסור לנהוג ברכב שניזוק, עפ”י חוק.
במקרה של נזק לשמשה הקדמית יש לעצור את הרכב ולדאוג להעבירו מיידית לטיפול בשמשה.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר