אחריות מקצועית וחבות מוצר

ביטוח אחריות מקצועית מבטיח מקור למימון תביעות נזק של צד שלישי

סוג מוצר:

ביטוח אחריות מקצועית מספק מטריית הגנה למקרים של כשלים מקצועיים אשר גורמים נזק כספי לגורם כלשהו - ספק, לקוח או אחר - ועלולים להפוך לתביעה. הפוליסה מיועדת בעיקר לבעלי מקצוע מסוימים. אנו לשירותכם בניתוח הסיכונים והחשיפה לתביעות בגין אחריות מקצועית ועם פתרונות ביטוח אחריות מקצועית בהתאמה אישית.

תוצר טכנולוגי – ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריותו של המבוטח על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו כתוצאה מהפרה של חובתו המקצועית, ואשר מקורה במעשה או מחדל (מקצועי) של המבוטח לרבות טעות או השמטה.

במילים אחרות, ביטוח אחריות מקצועית מספק מטריית הגנה למקרים של כשלים מקצועיים אשר גורמים נזק כספי לגורם כלשהו – ספק, לקוח או אחר – ועלולים להפוך לתביעה.

בשונה מהפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי המכסה נזקי גוף ורכוש בלבד, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מכסה גם נזק ממוני טהור העלול להיגרם לצד שלישי כלשהו, כגון לקוחו של המבוטח, כתוצאה מהפרת החובה המקצועית של המבוטח כלפיו.
הבדל נוסף טמון בסוג הרשלנות המבוטחת; בעוד הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה רשלנות “רגילה”, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מכסה רשלנות מקצועית בלבד.

מאבחנה אחרונה זו, ניתן לקבוע כי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מיועדת בעיקר לבעלי מקצוע מסוימים, כגון בעלי מקצועות חופשיים – רופאים, עורכי-דין, רואי-חשבון, מהנדסים וכיוצ”ב – זאת בשל שיקול הדעת המקצועי שעליהם להפעיל במסגרת מקצועם ואשר טעות בהפעלת שיקול דעת זה עלולה להסב לנזק לצד שלישי.

הפוליסה המקובלת לביטוח אחריות מקצועית הינה פוליסה על בסיס יום הגשת התביעה. הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה כזאת מותנה בכך שהתביעה נגד המבוטח תוגש בתוך תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה בגין מקרה נזק שאירע במהלך אותה התקופה או במהלך התקופה הרטרואקטיבית.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר