ביטוח אנשי מפתח

ביטוח אנשי מפתח מספק הגנה על הנכס האנושי של העסק

סוג מוצר:

בעלי השליטה בחברה יודעים שעליהם לבטח את עצמם ואת חברתם. אך מה בנוגע לאנשים? האם יש עובדים שחסרונם יפגע קשה ברווחיות ואף עלול למנוע מהחברה להמשיך ולהתקיים? ביטוח דירקטורים ומנהלים מאפשר לחברה להגן על עצמה מפני פגיעה כלכלית הנובעת מחסרונם של עובדים בכירים כתוצאה ממוות או נכות שאינה מאפשרת להם להמשיך לעבוד.

חדר ישיבות – ביטוח אנשי מפתח

בעלי השליטה בחברה יודעים שעליהם לבטח את עצמם ואת חברתם במגוון תחומים – ביטוח לרכוש כמו מבנה החברה והציוד, ביטוח לצי הרכב, ביטוחי אחריות מקצועית, ביטוח צד ג’ ועוד. אך מה בנוגע לאנשים? האם יש בחברתכם עובדים שחסרונם יפגע קשה ברווחיות ואף עלול למנוע מהחברה להמשיך ולהתקיים?

ביטוח אנשי מפתח מאפשר לחברה להגן על עצמה מפני פגיעה כלכלית הנובעת מחסרונם הקבוע של עובדים בכירים החיוניים לפעילותה התקינה, במקרה של מוות או נכות שאינה מאפשרת להם להמשיך לעבוד.

מי הם אנשי מפתח בחברה עסקית

איש/ אשת מפתח מהווה נכס משמעותי לחברה בזכות ידע מקצועי, ניסיון, מוניטין, קשרים או כישורים מיוחדים שתרומתם לרווחיות החברה מכרעת. אנשי המפתח אלו עובדים שהיעדרם הקבוע יגרום לחברה נזק קשה או בלתי הפיך שאף עלול להוביל להתפרקותה.

הפגיעה ברווחיות החברה בעקבות היעדר אנשי מפתח יכולה להתבטא באופנים שונים, כגון פגיעה בתהליכי פיתוח או ייצור, אובדן שווקים, אובדן ידע וניסיון חיוניים או אובדן מקורות אשראי.

ביטוח אנשי מפתח

כיסוי ביטוחי במקרה של מוות, נכות תמידית ולעיתים אף אובדן כושר עבודה של אנשי המפתח בחברה – במידה ויתרחש אחד המקרים המוגדרים בפוליסה, תקבל החברה פיצוי כספי על פי שוויה המוערך של עבודת אנשי המפתח המבוטחים ומידת ההשקעה שתידרש כדי להכשיר עבורם מחליף.
הפוליסה אינה מכסה מקרים של פיטורין או התפטרות.

מטרות מרכזיות של ביטוח אנשי מפתח

  • מקור כספי שיסייע בכיסוי או צמצום הנזק הכלכלי שייגרם לחברה כתוצאה מחסרונם של אנשי המפתח
  •  שמירה על יציבות החברה ועמידותה בתקופה מאתגרת של שינוי וחוסר ודאות
  • הגנה על כספי המשקיעים – ניהול סיכונים אפקטיבי שהופך את החברה לבטוחה יותר להשקעה

אופן עריכת ביטוח אנשי מפתח ונקודות משמעותיות

  • בעקבות הדינמיות של שוק העבודה, ביטוח אנשי מפתח נערך לתקופות קצרות יחסית – 5 עד 10 שנים
  • הבעלים של הפוליסה היא החברה שמעסיקה את איש/אשת המפתח והיא המוטב במקרה של הפעלת הביטוח
  • אנשי המפתח המבוטחים צריכים להסכים לעריכת הביטוח ולהיות חתומים על טופס ההצעה
  • נדרשים תהליכי חיתום פיננסי (שאלון פיננסי על החברה, דו”חות כספיים) וחיתום רפואי (בדיקות רפואיות וטופס הצהרת בריאות של איש/ אשת המפתח המבוטחים)
  • ביטוח אנשי מפתח מותר כהוצאה מוכרת למעסיק, כל עוד הוא משקף באופן נאמן את הנזק שייגרם לחברה בעקבות חסרונם של אנשי המפתח
  • במידה ואנשי המפתח הם בעלי השליטה בחברה לא ניתן לערוך עבורם ביטוח אנשי מפתח. במקרה כזה יהיה צורך לערוך ביטוח שותפים / בעלי שליטה

ביטוח אנשי מפתח יכול להיות הגורם שיסייע לחברה עסקית לצלוח תקופת מעבר קשה.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר