ביטוח סייבר

הגנה ביטוחית מירבית למגוון סיכוני סייבר בעסק

סוג מוצר:

פוליסת ביטוח סייבר מעניקה כיסוי למגוון אירועי סייבר כגון פשעים ועבירות, מתקפות של האקרים, ריגול עסקי ותעשייתי. אירועים מסוג זה שהופכים יותר ויותר נפוצים עלולים להסב נזקים למערכות מידע ולתוכן האגור בהן.

ביטוח סייבר

פוליסת ביטוח סייבר מספקת שורה של הגנות למגוון האיומים הנפוצים של סיכוני סייבר.

ביטוח חבות סייבר צד ראשון – כיסוי לנזקים שנגרמו לעסק המבוטח

  • כיסוי בגין גניבת סייבר, סחיטת סייבר והוצאות שיקום הרשת של העסק המבוטח.
  • כיסוי לאובדן תוצאתי עקב פגיעה במערכות המחשוב המוגדרת ”הפחתה בהכנסות העסקיות” וכן “הוצאות תפעול סבירות נוספות”, אשר נגרמו במהלך תקופת השיקום.
  • ניתן לרכוש הרחבה להוצאות הכרחיות (וסבירות) הנדרשות עפ”י דין בקשר עם הודעה לצד ג’ בדבר אירוע הסייבר.

ביטוח חבות סייבר כלפי צד ג’

כיסוי רחב וכולל לנזקי הוצאת לשון הרע, הפרת סודיות ופרטיות וחבות כלפי צד ג’ עקב אובדן או נזק לנתונים של האחרים השמורים אצל המבוטח.

הכיסוי כולל:

  • חבות אישית של עובדי הנהלת החברה ו/או עובדים עקב מקרה ביטוח מכוסה
  • הוצאות הגנה בהליכים פליליים או מנהליים

הרחבות נוספות לבחירתכם

  • כיסוי להוצאות יחסי ציבור ו/או הוצאות הודעה ללקוחות.
  • כיסוי לתקופת דיווח מורחבת של 180 ימים – הרחבה מהותית לעסקים הנדרשים לכיסוי זה במסגרת אישורי ביטוח ו/או התחייבויות חוזיות כלפי צדדי ג’.

ניתן לרכוש את הכיסוי כהרחבה לפוליסת בית העסק של המבוטח או כפוליסה עצמאית מפני סיכוני סייבר (ענף 424).

איילון סייבר – אופציות לרכישה ואפשרויות כיסוי:
כחלק מפוליסה לבית העסק (לפרק א’ 150,000 ש”ח, לפרק ג’ 350,000 ש”ח). ניתן להכפיל או לשלש את סכומי הביטוח/גבולות האחריות.
ברכישת פוליסה עצמאית – ללא מגבלה.
הנחה לרוכשים את שני פרקי הכיסוי. השתתפות עצמית נמוכה.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר