העלאת גיל פרישה לנשים או קיצוץ בפנסיה בקרנות הוותיקות

גיל הפרישה של נשים הוא נושא שיש לו השפעה על האיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה הוותיקות וגם על היכולת של המוסד לביטוח לאומי לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום קצבאות זקנה.
פנסיונרית - העלאת גיל הפרישה לנשים

איך גיל הפרישה של נשים משפיע על הקרנות הוותיקות ועל ביטוח לאומי?

מאת: איציק בן ארויה, מומחה בתחום הפנסיוני

הנושא של העלאת גיל הפרישה לנשים הוא חם ורגיש, ומלווה אותנו משנת 2004 ומונח שוב לפתחנו.
מדוע הנושא נמרח זמן כה רב והממשלה לא מגיעה להחלטה בנושא? כיוון שמצד אחד מדובר ברצונן של נשים לפרוש בגיל צעיר יותר ולקבל פנסיה וזכויות נוספות, ומנגד, מדובר בנושא שיש לו השפעה על האיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה הוותיקות וגם על היכולת של המוסד לביטוח לאומי לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום קצבאות זקנה.

איך גיל הפרישה של נשים משפיע על שני אלו – הקרנות הוותיקות והמוסד לביטוח לאומי?
התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות קובע כי הגיל בו יכול פורש לקבל את מלוא 70% הזכויות שצבר בקרן הוותיקה הינו גיל הפרישה כהגדרתו בחוק. המשמעות היא שגם אם העמית/ה צברו 70% כבר בגיל 60 (ויש רבים כאלו, כל אותם שהצטרפו לקרן בתחילת שנות ה-20 לחייהם), הם לא יוכלו לקבל את מלוא פנסייתם, אלא בגיל פרישה (62/67), כלומר הקרן תשלם פנסיית זקנה למספר שנים מועט יותר.
בנוסף, כל מי שלא הגיעה לגיל פרישה ולא צברה את מלוא הזכויות, תמשיך לשלם תשלומים חודשיים לקרן, למספר שנים רב יותר.

אם כן יש כאן השפעה כפולה – ככל שגיל הפרישה של נשים יהיה גבוה יותר, הקרן תקבל תשלומים למשך שנים רבות יותר ותשלם פנסיה למספר שנים קטן יותר. כך הדבר גם לעניין קצבאות זקנה של המוסד לביטוח לאומי, המשלם קצבה בהתאם לחוק גיל פרישה – אם גיל הפרישה של נשים יגדל לגיל 64, המוסד יקבל תשלומי דמי ביטוח לשנים רבות יותר וישלם קצבת זקנה לתקופה קצרה יותר.

אז מה עושים?
אחד משניים – או שמעלים את גיל הפרישה לנשים, או שמקטינים את פנסיית הזקנה שמשלמת הקרן לכ-250,000 עמיתי הקרנות הוותיקות.
אפשרות העלאת גיל הפרישה לנשים מונחת על שולחן הדיונים זה כעשור (עוד משנת 2011!), ושיקולים פוליטיים מנעו העלאת את העלאת הגיל חזרה ל-64 (כפי שנקבע בחוק גיל פרישה בשנת 2004, והורד בלחץ שדולות נשים וחברי הכנסת, לגיל 62).
אפשרות הפחתת הקצבאות בקרנות הוותיקות נדחתה פעמיים בשנת 2019 על ידי הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בטענה שהמצב הפוליטי לא מאפשר חקיקה והסדרת העלאת גיל הפרישה.

לאחרונה גובשה באוצר הצעה שתמנע את הפחתת הקצבאות בקרנות הוותיקות ע”י העלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים. הוצע שגיל הפרישה לנשים יעלה ב-4 חודשים לשנה, עד שיגיע לגיל 63 בשנת 2023, ולאחר מכן הוא יעלה ב-3 חודשים לשנה עד שיתייצב על גיל 65, בשנת 2031.
לאחר מכן, מוצע כי גיל פרישה לנשים ישתנה בהתאם לעלייה בתוחלת החיים, אך לא יותר מגיל הפרישה של הגברים, 67.
מה יקרה להצעה זו? נחכה ונראה.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר