פתרונות ביטוח חיים – ריסק, למשכנתא ולפנסיה

פתרונות ביטוח חיים נועדו להבטיח למוטבים, בדרך כלל בני משפחה קרובה, פיצוי כספי במקרה של מות המבוטח, ובכך לאפשר להם קיום ראוי לתקופה ארוכה ככל האפשר. קיימים פתרונות הכוללים גם פיצוי למקרים של נכות.

מערך ביטוח החיים של מבוטח עשוי לכלול שלושה סוגי ביטוח:

בניית מערך פתרונות ביטוח חיים אישי/משפחתי, ויותר מזה – התאמתו לצרכים המשתנים של המשפחה, היא היא מהלך יסוד בתכנון פיננסי. סטטיסטיקה בינלאומית מוכיחה כי רכישות ביטוח חיים מתבצעת כאשר אדם מקים משפחה – לאחר נישואים או לאחר הולדת הילד הראשון.

מדי כמה שנים מומלץ לבדוק מחדש את הכיסוי לביטוח חיים ואת העלות, על מנת להתאים את סכומי הביטוח ואת הפרמיות לצרכים החדשים וליכולת.

לצוות נ.מ.ר.-זיבצקי התמחות בתכנון וניהול פתרונות ביטוח חיים עבור סל הביטוח האישי והמשפחתי.
אנו מתאימים לכל לקוח הפתרון המדויק לצרכיו ולאפשרויותיו בכל תקופה, בהתאם להרכב סל ביטוח החיים – ריסק, משכנתא וחיסכון פנסיוני.