תיקון 21 לחוק קופות הגמל משנה את המצב בכל הקשור לכספי פיצויים שנצברו עבור עובד שהתפטר.
הן המעסיקים והן העובדים נדרשים לפעול תוך זמן קצוב

תיקון 21 לחוק קופות הגמל משנה את המצב מקצה לקצה. הוא מחייב את המעסיק לפעול תוך זמן קצוב על מנת להשיב אליו את הכספים שהפקיד. אם לא, הם יועברו לרשותו של העובד. התוצאה: כספי פיצויים יוחזרו למחזור של המעסיק או יועברו לרשות העובד המתפטר להמשך צבירה או לפדיון (מומלץ לא לפדות את כפסי הפיצויים).

טיפ חודשי ספטמבר 2018