נזקי טרור

כיסוי נזקי טרור בביטוח תכולת דירה מבטיח את ערך הרכוש

סוג מוצר:

הסכנה של אירועי טרור היא חלק מן החיים בישראל. המדינה מספקת הגנה ביטוחית הן למבנה והן לתכולה. לנזקי מבנה הכיסוי הוא מלא, ולנזקי תכולה חלקי בלבד. אם יש לכם ביטוח תכולת דירה, הוא יכול לכלול כיסוי נזקי טרור.

ירי רקטה – ביטוח נזקי טרור

המדינה מעניקה כיסוי מלא לנזקים שנגרמו למבנה, אך כיסוי חלקי בלבד לנזקי תכולה.
המבנה מבוטח אוטומטית על-ידי המדינה על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961-התשכ”א. תכולת הדירה, למעט חפצי ערך, מכוסה על פי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל”ג-1973.
ניתן להגדיל את סכומי הכיסוי של המדינה באמצעות הגשת טפסים למנגנון מס רכוש.
מידע אודות מחויבות המדינה לנזקי טרור באתר משרד האוצר

אם ברשותכם פוליסות ביטוח דירה מבנה ו/או ביטוח דירה תכולה – ניתן להוסיף כיסוי פרטי, המשלים את הכיסוי של המדינה, למקרה של נזק שנגרם לדירה / בית או לתכולה בשל אירוע טרור או מלחמה.

לתשומת לב! לצורך זירוז תהליכי פיצוי לנזקי מבנה כתוצאה מאירוע טרור או מלחמה, כדאי לבצע הערכת שווי של הדירה או הבית.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר