פנסים ומראות צד

הרחבת ביטוח פנסים ומראות צד לביטוח מקיף לרכב או ביטוח צד ג’

סוג מוצר:

כתב שירות פנסים ומראות צד מרחיב את הכיסוי הביטוחי למקרים בהם הנזק לפנסים או למראות הצד ברכב, נגרם כתוצאה מאירוע שאינו כלול בביטוח המקיף. תוספת קטנה למחיר הביטוח שחוסכת כסף וטרחה. כיסוי זה פטור מדמי השתתפות עצמית

מראת צד של רכב - ביטוח פנסים ומראות צד

ביטוח ביטוח פנסים ומראות צד כלול למעשה במסגרת ביטוח מקיף לרכב, אך הוא מכסה רק נזק שנגרם באירועים ביטוחיים המפורטים במפורש בפוליסה – פריצה, גניבה, שריפה, תאונה וכד’.

אם הנזק לפנסים או מראות צד במכוניתכם נגרם כתוצאה מגורם שאינו מפורט בפוליסת הביטוח המקיף – לדוגמא, חפץ שהועף מרכב אחר – הכיסוי אינו תקף.
לצורך זה קיימת הרחבה מיוחדת – פנסים ומראות צד – כתב שירות המספק כיסוי גם למקרים בהם הנזק נגרם כתוצאה מאירוע שאינו מפורט בפוליסת ביטוח הרכב.

רכישת ביטוח פנסים ומראות צד כרוכה בתוספת מסוימת למחיר הביטוח, אך היא חוסכת למבוטח כסף רב, וכמובן גם טרחה רבה, בעת הצורך.

יתרון משמעותי הוא הפטור מדמי השתתפות עצמית. תיקון נזק לשמשות במסגרת הביטוח המקיף כרוך בהשתתפות עצמית, ואילו במסגרת ההרחבה המיוחדת אין סעיף השתתפות עצמית.

כתב השירות לפנסים ומראות צד ניתן לרכישה גם כתוספת לביטוח צד ג’ לרכב.

הטיפול בנזק מתבצע באמצעות ספק השירות המצויין בכתב השירות, בהתאם לחברת הביטוח בה הונפקה הפוליסה וכתב השירות לשבר שמשות.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר