ביטוח חבות מעסיקים

כיסוי למימון תביעות עובדים על נזקי גוף שנגרמו להם במהלך עבודתם

סוג מוצר:

חוקי העבודה מחייבים את המעסיק לדאוג לבטיחותו וביטחונו של העובד, ליצור מתודולוגיית עבודה ונהלי בטיחות ולפקח על הנעשה, כדי לוודא שהנהלים הללו אכן מיושמים בשטח. הדבר נכון במיוחד במקרה של סיכונים מיוחדים הנובעים מסוג העיסוק הספציפי ואינם ברורים מאליהם.

צוות מחזיק ידיים – ביטוח חבות מעסיקים

במקרה של תאונת עבודה, יכול העובד לתבוע את המעסיק ולדרוש פיצוי על הנזק הגופני שנגרם לו. בית המשפט יבחן את מידת אחריותו של המעביד ויחליט האם ננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת התאונה.

אם נמצא כי המעסיק התרשל בגיוס והכשרת כוח אדם מיומן, בקביעת נוהלי בטיחות או באכיפתם – הוא יחויב בדין לפצות את העובד.

ביטוח חבות מעסיקים

חברות הביטוח השונות מציעות למעסיקים לרכוש פוליסת ביטוח ייעודית למימון תביעות עובדים בגין נזקי גוף שנגרמו להם כתוצאה מרשלנות המעסיק, במקרה של תאונה או מחלה. הפוליסה כוללת כיסוי הוצאות משפט ומימון כספי הפיצויים שנפסקו על ידי בית המשפט לטובת העובד.

פוליסת ביטוח חבות מעסיקים ניתנת לרכישה כמוצר עצמאי, או כחלק מסל ביטוחים עסקיים כולל הנרכש על ידי בעל העסק ומכיל רכיבי ביטוח נוספים, כמו ביטוח מבנה, רכוש ועוד.

חשוב לדעת

ביטוח חבות מעסיקים אינו מהווה תחליף לתשלומי העובד לביטוח לאומי כחוק, ויכסה רק את התשלומים שעל המעסיק לשלם לעובד שנפגע – מעבר לסכום הפיצוי שמשולם לו על ידי ביטוח לאומי.

פוליסת ביטוח חבות מעסיקים מכסה את חבות המעסיק במקרים שאירעו בתוך בית העסק וגם במקרים שאירעו בדרכו של העובד לעבודה או ממנה.

סקירת פסיקות שניתנו במקרים של תאונות עבודה, מראה כי בתי המשפט בישראל נוטים לראות במעביד את האחראי לשלום עובדיו ומייחסים אשמה או רשלנות לעובדים רק במקרים נדירים מאוד.

המעסיק נתפס על ידי בית הדין כצד המנוסה ובעל הראייה המערכתית הרחבה ולכן עליו מוטלת, בדרך כלל, האחריות.

תביעת נזיקין בגין נזקי גוף של עובד עלולה להסתיים בפסיקת פיצויי ענק, שיערערו את היציבות הכלכלית של העסק שלך.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר