20151022_120513

סוכנות נמר גאה לפרוס את חסותה על אגודת הפועל בני בנות כפר סבא ושמחה להעניק שירות למעל 1000 חברי וחברות האגודה.
בימים אלו נפנה לכלל חברי האגודה כדי להרחיב את הכיסוי הביטוחי ולדאוג לשקט הנפשי כדי שתוכלו להתרכז ולנצח בגדול!

כלקוחות הסוכנות, כלל חברי האגודה יוכלו ליהנות מתנאים מיוחדים והנחות מיוחדות.

הפועל כפר סבא _נמר  – לחץ על הקישור לקבלת מידע נוסף.

מה זה בכלל חוק הספורט?

ביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט התשמ”ח 1988 (“החוק”), שלא כמו ביטוח תאונות אישיות קלאסי, הינו כיסוי ביטוחי המסופק ע”י  אגודת הספורט בה הספורטאי חבר .
הביטוח כולל כיסויים יעודיים לספורטאים כמו: הוצאות רפואיות, פיצוי עקב נכות צמיתה, פיצוי שבועי לאובדן כושר עבודה זמני,למקרה מוות, טיפולי שינויים ועוד.

סכומי הביטוח מחולקים לרוב לשני קבוצות של עד גיל 20 ו מעל גיל 20.

החוק מחייב כל אגודה ו/או התאחדות או איגוד לספורט לרכוש ביטוח תאונות אישיות המכסה את הספורטאים הכפופים להם.
מטרת החוק נועדה להבטיח כי ספורטאי מקצועי או חובבן, יקבל פיצוי וכיסוי עבור נזקים הנגרמים לו במהלך פעילות ספורטיבית במסגרת האגודה, בדרכו לאימון או בחזרה ממנו.

ספורטאים עד גיל 18, הלומדים במסגרת חינוכית, מכוסים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים ובכך זכאים לכיסוי ביטוחי על פי חוק חוזר מנכ”ל משרד החינוך.
איכות הכיסוי והיקפו, נחות ביחס לפוליסת תאונות אישיות לספורטאים ומכסה רק מקרים מצומצמים מאד.

בביטוח תאונות אישיות לספורטאים, במקרה של אובדן כושר עבודה, הספורטאי יקבל פיצוי מיידי שיאפשר לו להתמודד עם תקופת ההמתנה (בד”כ 3 חודשים) שקיימת בביטוח אובדר כושר עבודה.

סכומי ביטוח מזעריים – על פי תקנות הספורט (ביטוח) התשנ”ה – 1994:

סכומי הביטוח המזעריים, למקרה ביטוח בכל ענפי הספורט יהיו:

  1. במקרה של מוות – 100,000 למי שמלאו לו 20 שנה, ו 30,000- למי שטרם מלאו לו 20 שנה.
  2. במקרה של נכות – 150,000 לנכות בשיעור 100%, וחלק יחסי מהם לכל שיעור נכות אחר.
  3. אשפוז וטיפול רפואי – 5,000.
  4. טיפול שיניים – 5,000 .
  5. פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביום ה 11- לאי

הכשירות ואילך –

א) למי שטרם מלאו לו 20 שנה – 100 לשבוע.
ב) למי שגילו 20 שנה או יותר – 400 לשבוע.

אז למה הכרחי להרחיב את הכיסוי הביטוחי?

מה ביטוח חוק הספורט אינו מכסה?

סעיף שברים– פוליסת חוק הספורט לא מכסה מקרים של שבר מכל סוג כתוצאה מפציעת ספורט, דבר אשר שכיח בעת משחקי כדורסל ויכול להיגרם לכל אדם בכל משחק.

סעיף סיעודיפוליסת חוק הספורט לא מכסה מקרה סיעודי שחלילה יכול לקרות בעקבות פציעה חמורה.

סעיף ניתוחים- החוסר הביטוחי הגדול הינו סעיף ניתוחים שלא קיים. פוליסה פרטית מכסה כל ניתוח מכל סוג ללא השתתפות עצמית מהשקל הראשון.

למבוטח יש יכולת לבחור את המנתח, את המרדים, את המקום וכמובן את המועד.- ארבעת המ”מים.

נספח אמבולטורי– לבדיקות MRI ובדיקות CT ,טיפולי פיזיותרפיה שכל ספורטאי עלול להזדקק בחייו המקצועיים.

כולנו יודעים שפציעת ספורט ,ללא טיפול מתאים וניתוח ע”י מיטב המנתחים שיש לשוק להציע,

עלולה להיות דבר קשה מאוד שעלול להשליך על נכות תמידית.

לכן, צור עמנו קשר עוד היום כדי לדאוג ולהשלים את הכיסוי החסר.

 

סוכנות נמר הרכיבה לחברי האגודה 2 חבילות כיסויים לבחירתם :

20151022_120040

“מדיכלל קידס – חבילת פיקס”
“מדיכלל לחיים 32” כיסוי 100,000 ₪
“כתב שירות אמבולטורי”

20151022_121156

“מדיכלל קידס – חבילת פיקס”
“מדיכלל לחיים 32” כיסוי 100,000 ₪
“כתב שירות אמבולטורי”
“מדיכלל הגנה עצמית”
“כתב שירות לילדים”

הסבר הכיסויים הנוספים:

פוליסת ביטוח מדיכלל קידס – חבילת פיקס:

ניתוחים בישראל – כיסוי מהשקל הראשון.
כיסוי עבור ניתוחים בחו”ל – מאפשר למבוטח לבצע ניתוחים בחו”ל. במידה והניתוח בוצע ללא תיאום, גובה השיפוי יהיה 200% מהסכום המופיע באתר האינטרנט של החברה.
כיסוי עבור השתלות איברים וטיפולים מיוחדים בחו”ל.
כיסוי עבור השתלות איברים – שיפוי מלא לספק שבהסדר, שיפוי עד 5,000,000 ש”ח לספק שאינו בהסדר.
טיפולים מיוחדים בחו”ל. סכום שיפוי עד 1,000,000 ₪.
מדיכלל תרופות – כיסוי לתרופות המאושרות לשימוש שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות עד 8,000,000 ₪.
שירותים נוספים לניתוחים – כיסוי לשירותים רפואיים נרחבים מעבר לשירותים של קופות החולים ושרותי השב”ן.
מחליפי ניתוח – כיסוי רפואי או סדרת טיפולים רפואיים שאינם ניתוחיים, המחליפים את הניתוח לו זקוק המובטח.
כתב שירות 1:1 ליווי אישי: רופא מומחה – כיסוי עבור ליווי רפואי של המבוטח במשך 18 חודשים לאורך כל האירוע הרפואי.
כתב שירות רפואה פלוס – כיסוי לשירותים ייחודים עד הבית באמצעות פמ”י פרמיום בע”מ.

פוליסת מדיכלל לחיים 32:

“מדיכלל לחיים 32” מעניק פיצוי עד 600,000 ₪ למבוטח, שבגופו התגלתה אחת מן המחלות הקשות או התקיים לגביו אירוע מן האירועים הרפואיים החמורים המפורטים בנספח (סה”כ 32 מחלות קשות ואירועים רפואיים קשים).

כתב שירות אמבולטורי:

הדרך הטובה ביותר לטפל במחלות, היא לנסות למנוע אותן מראש.
גילוי מוקדם משפר באופן דרמטי את סיכויי הריפוי.
בדיקות חדשניות וייעוץ רפואי מתקדם מאפשרים לקבל אבחנה מדויקת התורמת לסיכויי ההחלמה. צרכים אלה מקבלים כיסוי חלקי במסגרת חוק הבריאות הממלכתי והשב”ן.
הכיסוי כולל שירותי בריאות פרטיים ומכסה בדיקות רפואיות אבחנתיות, רפואה מונעת, חבילת היריון ולידה.
השירותים הכלולים בכתב שירות זה הנם כמפורט להלן, ושירותים אלו בלבד:
1. התייעצות עם רופא מומחה.
2. התייעצות עם דיאטנית.
3. התייעצות עם רופא לקבלת אישור לפעילות ספורטיבית.
4. התייעצות וטיפולים בנושאי גמילה והתמכרויות.
5. טיפול פסיכולוגי.
6. בדיקות אבחנתיות.
7. שירותי סל היריון למנויה.
8. טיפולי פיזיותרפיה.
9. בדיקת סקר מנהלים.
10. בדיקת סקר לגילוי מחלת סרטן.
11. בדיקות לרפואה מונעת.
12. שירות “מקסימום בריאות”.

פוליסת מדיכלל הגנה עצמית:

תכנית הביטוח “מדיכלל הגנה עצמית” מעניקה למבוטח הגנה רחבה להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות העלולות לנבוע מתאונה.
הפוליסה מכסה מקרים של שברים, כוויות, אשפוז, נכות, סיעוד ומוות כתוצאה מתאונה, כמפורט בתנאי הפוליסה.

כתב שירות לילד:

ביטוח בריאות לילד הוא נושא העולה על סדר יומן של משפחות רבות.
סל הבריאות הממלכתי, שירותי השב”ן וביטוח התלמידים נותנים מענה חלקי לבעיות הנוצרות עקב תאונה או מחלה של הילד.
הכיסויים הסטנדרטיים לא נותנים מענה שלם לצרכים המיוחדים של הילדים, כגון פיתוח כישורים התפתחותיים – טיפול בבעיות ההתפתחות של הילד.
פתרון לצרכים ייחודים אלה בא לידי ביטוי בכתב השירות לילד.

השירותים הכלולים בכתב שירות זה הנם כמפורט להלן, ושירותים אלו בלבד :
1. התייעצות טלפונית עם רופא מומחה.
2. פגישות ייעוץ עם רופא בנושא בעיות גדילה.
3. פגישות יעוץ עם רופא מומחה לטיפול באלרגיות
4. בדיקות ראייה.
5. בדיקות שמיעה.
6. אבחון וייעוץ דידקטי.
7. אבחון וייעוץ פסיכודידקטי.
8. אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז (מבחן TOVA )
9. אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז ( BRC )
10. אבחון וטיפול בבעיות שינה
11. פיתוח מיומנויות למידה הוראה מתקנת/קלינאי/ת תקשורת. –
12. פיתוח כישורים התפתחותיים/רגשיים שחייה טיפולית הידרותרפיה/רכיבה טיפולית/טיפול באמנות.
13. ריפוי בעיסוק
14. טיפול פסיכולוגי.
15. טיפול בהרטבה.

kfarsaba