תכנון פנסיוני
ייעוץ בפרישההפרישה מעבודה הנה אירוע חשוב ומהותי בחיינו, בעיקר כשמדובר בפרישה ממעגל העבודה ויציאה לגמלאות.

במועד זה, עומדים לרשותנו כספים רבים שצברנו בשנות עבודתנו הרבות, כגון: פיצויים, קצבאות, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.

מרבית העובדים כלל לא ערים לכך שחלק מכספים אלה, ולעיתים חלק גדול מהם, חייב במס, ובדרך כלל לא פונים לקבלת ייעוץ בנושא.

זאת ועוד, לאור שינויים שנעשו לאחרונה על-ידי רשויות המס, העובדים נדרשים למלא טפסים רבים ומורכבים

שבדרך כלל אין להם בהם כל הבנה שהיא.

בשל כך, עובדים רבים מקבלים החלטות מוטעות שעלולות לגרום להם נזקים כלכליים משמעותיים, מבלי שהם כלל ערים לכך.

למותר לציין, כי כספים אלה אמורים לשמש לשנים רבות לאחר הפרישה.