דברים שחשוב לדעת על קופת גמל לשכירים ולעצמאיים

קופת גמל היא אחד משלושת אפיקי חיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני) בישראל – יחד עם ביטוח מנהלים וקרן פנסיה – והיא מהווה פתרון פנסיוני עבור שכירים ועבור עצמאיים. זהו אפיק החיסכון הוותיק ביותר והוא כולל חיסכון טהור ללא ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה.

ריכזנו עבורכם את הנקודות העיקריות בנושא קופת גמל, כדי לסייע בהכרת המוצר לקראת תכנון פנסיוני בראייה כוללת

  • הפקדות של עמיתים שכירים לקופת גמל כוללות השתתפות מעסיק והן מבוצעות ע”י המעסיק. הפקדות עמיתים עצמאיים מבוצעות כחלק מהוצאות העסק. אי ביצוע הפקדות לתוכנית פנסיה – קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים או קופת גמל – היא עבירה על החוק.
  • הפקדות בקופת גמל מעניקות הטבות מס לעמיתים – שכירים ועצמאיים – וכמו כן למעסיקים המפקידים לחיסכון הפנסיוני של העובדים.
  • גובה ההפקדות – מינימום ומקסימום – חלק ההפקדות (%) המזכה בהטבות המס ותקרת דמי הניהול מוגדרים מדי תקופה.
  • הקופה משלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה מהעבודה (קצבת זקנה) בכפוף לתנאי הקופה.
  • כספי החיסכון בקופת גמל נהנים מנוהלים בשווקי ההון, במסלול השקעה עפ”י בחירת העמית.
  • קופת גמל יכולה להיות אפיק החיסכון הפנסיוני היחיד שלכם, או חלק מסל פנסיוני הכולל קרנות נוספות או מוצרי פנסיה אחרים.

תזכורת!
תכנון פנסיוני, מעקב שוטף אחרי תוכניות הפנסיה שלכם והתאמתן לשינויים בחיים – אלו הן משימות שוטפות.
אנחנו כאן לשירותכם.

—–

קופות גמל להשקעה