דברים שחשוב לדעת על קרן פנסיה לשכירים ולעצמאים

קרן פנסיה היא אחד משלושת אפיקי חיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני) בישראל – יחד עם ביטוח מנהלים וקופת גמל – והיא מהווה פתרון עבור שכירים ועבור עצמאיים.

ריכזנו עבורכם את הנקודות העיקריות בנושא קרן פנסיה, כדי לסייע בהכרת המוצר לקראת תכנון פנסיוני בראייה כוללת

  • הפקדות שכירים לקרן פנסיה כוללות השתתפות של המעסיק ומבוצעות ע”י המעסיק, הפקדות עצמאיים מבוצעות כחלק מהוצאות העסק. אי ביצוע הפקדות לתוכנית פנסיה – קרן, פוליסה או קופה – היא עבירה על החוק.
  • הפקדות בקרן פנסיה מעניקות הטבות מס לעמיתים החוסכים – שכירים ועצמאיים – וכמו כן למעסיקים המשתתפים בחיסכון הפנסיוני של עובדיהם.
  • גובה ההפקדות – מינימום ומקסימום – חלק ההפקדות (%) המזכה בהטבות המס ותקרת דמי הניהול מוגדרים מדי תקופה.
  • הקרן משלמת קצבה חודשית באחד משלושה מצבים: לאחר הפרישה מהעבודה (קצבת זקנה), במקרה של אובדן כושר עבודה (קצבת נכות) או במקרה של מות העמית המבוטח (קצבת שאירים) – בכפוף לתנאי הקרן.
  • 30% מכספי החיסכון בקרן הפנסיה נהנים מריבית ממשלתית. יתרת החיסכון מנוהלת בשווקי ההון, במסלול השקעה עפ”י בחירת העמית.
    במקרה של תשואה שלילית כל עמיתי הקרן משתתפים באמצעות הקטנת הקצבה המיועדת, ובמקרה של תשואה חיובית כל עמיתי הקרן נהנים. קרן פנסיה היא “ביטוח הדדי”.
  • קרן פנסיה יכולה להיות אפיק החיסכון הפנסיוני היחיד שלכם, או חלק מסל פנסיוני הכולל קרנות נוספות או מוצרי פנסיה אחרים.

תזכורת!
תכנון פנסיוני, מעקב שוטף אחרי תוכניות הפנסיה שלכם והתאמתן לשינויים בחיים – אלו הן משימות שוטפות.
אנחנו כאן לשירותכם.