כמה ביטוח חיים צריך כדי לספק הגנה למשפחה? הכירו את האפשרויות

ביטוח חיים הוא אחד הפתרונות הבסיסיים ביותר בסל הביטוח המשפחתי. קיימים שלושה סוגי ביטוח חיים שכל אחד מהם מספק הגנה למשפחה באופן אחר.

ביטוח חיים ריסק

פוליסה המבטיחה פיצוי כספי שגובהו נקבע מראש ע”י המבוטח בעת רכישת הפוליסה.

הפיצוי מוענק למוטבים שנקבעו ע”י המבוטח בפוליסה במקרה של מות המבוטח מאחת הסיבות המפורטות בפוליסה.
ניתן לשנות את סכום הפיצוי ואת המוטבים מעת לעת.
מטרת הביטוח היא לספק למוטבים אמצעי קיום כאשר אובדת הכנסת המבוטח שהלך לעולמו.
פוליסות מסויימות מאפשרות לכלול, בדרך כלל בתשלום נוסף, גם כיסוי למצב של נכות מוחלטת וצמיתה.
עפ”י סטטיסטיקה עולמית, רכישה של ביטוח חיים ריסק מתבצעת לקראת הקמת משפחה או הרחבת משפחה, מתוך אחריות לגורל המשפחה ומחוייבות להבטיח הגנה למשפחה אם חלילה יקרה אסון למבוטח.

ביטוח חיים פנסיוני

תוכניות הפנסיה מסוג קרן פנסיה וביטוח מנהלים כוללות מרכיב של ביטוח חיים.

סכום הביטוח כפוף לשיעור ההכנסה של המבוטח ולאיזון בין מרכיבי תוכנית הפנסיה שלו – חיסכון, ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה.
בקרן פנסיה המוטבים הם בני המשפחה הקרובה ובביטוח מנהלים המוטבים הם לשיקולו של המבוטח.
קיומו של ביטוח חיים בתוכנית הפנסיה בדרך כלל אינו מספק להגנה פיננסית במקרה של מות המבוטח ולכן אינו מהווה תחליף לביטוח חיים ריסק, אך מאפשר להקטין את סכום הביטוח בפוליסת ריסק ואת עלותו.
כל שינוי בגובה הכנסה או בסטטוס המשפחתי מחייב בחינה מחודשת של ביטוחי החיים – ריסק ופנסיוני – על מנת לוודא הגנה למשפחה בהיקף הרצוי.

ביטוח חיים למשכנתא

קבלת משכנתא מבנק או מכל גורם אחר כרוכה ברכישת ביטוח משכנתא שכולל ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה לדירה.
בביטוח חיים למשכנתא המוטב הוא הבנק המלווה ולכן ביטוח זה אינו מהווה תחליף לביטוח חיים ריסק ולביטוח החיים במסגרת התוכנית הפנסיונית.
ביטוח חיים למשכנתא נועד להבטיח לבנק את החזר ההלוואה במקרה של מות המבוטח או במקרה של נכות המונעת את יכולתו להחזיר את המשכנתא.
בנוסף, ביטוח החיים למשכנתא מבטיח כי הדירה שנרכשה תשאר בבעלות המשפחה.

ביטוח חיים ובריאות