הכירו את התקנון האחיד של קרנות הפנסיה, שנכנס לתוקף ביוני 2018

ב-1 ביוני נכנס לתוקפו התקנון האחיד של קרנות הפנסיה, אותו קבעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. כדי למנוע בלבולים וחוסר בהירות.
רצוי להכיר מראש את הנקודות המהותיות בתקנון.

התקנון התקני קובע נוהל אחיד לניהול כל קרן פנסיה, נוהל אשר נועד לצמצם באופן משמעותי את ההבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה השונים שהיו עד כה. על מנת לסייע לך להגדיל את החיסכון לעת פרישה, הכנו עבורך את הנקודות העיקריות אליהן מומלץ לשים לב בעת מעבר לקרן חדשה.

טיפ חודשי יולי 2018