מחירון שירות

מחירון שירותי ייעוץ, תכנון וליווי מקצועיים ללקוחות נמר סוכנות לביטוח

עבור שירותים שבגינם אין לסוכן תגמול מחברת הביטוח אנו גובים דמי טיפול וייעוץ. המחירון מגלם ערך מוסף רב ללקוח, הכולל בין היתר: ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע, ביצוע שינויים, קידום תהליכים וכמובן מענה אישי ומקצועי.
ייעוץ - מחירון שירותי ביטוח ופנסיה

המחירון הינו תעריף מומלץ לגביה ויינתן שיקול דעת למתן הטבה בהתאם לאופי הלקוח ופעילותו.

בעקבות הרפורמות החדשות בענף הביטוח הוגדלה חבותו של הסוכן כלפי הלקוחות והוטלו עליו מטלות חדשות, עמידה בדרישות חוק ותקנות חדשות, שלא היו קיימים קודם לכן.
בגין שירותים שבגינם אין לסוכן תגמול מחברת הביטוח אנו גובים דמי טיפול ויעוץ, וזאת החל מחודש פברואר 2017.

דמי הטיפול ייגבו באמצעות כרטיס אשראי או בהעברה בנקאית מראש. המחירים כוללים מע”מ.
ייתכנו בקשות למתן שירותים נוספים שאינם כתובים בטבלאות שלעיל ובגינם יערך תמחור בזמן ההזמנה.

שירותים רבים ניתנים על פי חוק ובצורה שוטפת באופן ישיר על ידי חברות הביטוח והגופים הפיננסים, ובאפשרותיכם לפנות ישירות למוקדי השירות או באתר החברה.

חשוב לציין כי השירות באמצעותנו מעניק ללקוח ערך מוסף רב הכולל בין היתר: ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע, ביצוע שינויים, קידום תהליכים וכמובן מענה אישי ומקצועי.

מחירי השירותים ללקוחות נמר סוכנות לביטוח

אלמנטרי – הצעת מחיר
הצעה לביטוח עסק/משרד או חבויות
לביטוח עסק/משרד – פניה חדשה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יבוצע דרכנו)
150 ש”ח
אלמנטרי – המצאת אישורים
אישור העדר תביעות
דו”ח מצב תביעות (אישור העדר תביעות) מעבר לפעם אחת.
60 ש”ח
אלמנטרי – המצאת אישורים
אישור העדר תביעות
אישורים ללקוחות שאינם מבוטחי המשרד כיום (היעדר תביעות/ אחר)
80 ש”ח

הבהרה: * אנו לא נחייב בגין פוליסות בהן אנו מתוגמלים ע”י חברות הביטוח

בריאות – בקשה לביטול פוליסה
ביטול פוליסה -בריאות
בקשה לסילוק / הקפאת פוליסה קיימת, בה לא אנו הסוכנים
50 ש”ח
בריאות-מינוי סוכן יפוי כח
קבלת פוליסה לטיפול פוליסות פרט בלבד – מינוי סוכן – לכל פוליסה
100 ש”ח
בריאות-עדכון שינויים בפול
שינוי המוטבים בפוליסה
עדכון תקופתי למוטבים / יורשים / רכוש
50 ש”ח
בריאות-עדכון שינויים בפול
שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת
רק לפול’ שלא אנו הסוכנים
50 ש”ח
חיים-אישור מס
אישורים הצהרת הון
מעבר למידע שמקבל מהיצרן
80 ש”ח
חיים – אישור מס
אישור מס
מעבר למידע שמקובל מהיצרן
50 ש”ח
חיים – ביטול פוליסה
בקשה לסילוק /הקפאת פוליסה קיימת
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן
50 ש”ח
חיים – הלוואה
טיפול בהלוואה מפוליסה או קופה קיימת
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן
150 ש”ח
חיים – העברת בעלות
עזיבת עבודה וקבלת בעלות מנהלים
ללא חיוב
חיים-העתק פוליסה למבוטח
העתקי פוליסה – הנפקת העתק פוליסה ומשלוח
מעבר למידע שמקבל מהיצרן
60 ש”ח
חיים-מינוי סוכן  חיצוני
קבלת פוליסה פנסיונית לטיפולנו – מינוי סוכן
מינוי סוכן פוליסת מנהלים (כולל פניה למסלקה)
150 ש”ח
חיים-מינוי סוכן וכח פנימי
קבלת פוליסה לטיפול פוליסות פרט בלבד – מינוי סוכן – לכל פוליסה
100 ש”ח
חיים-עדכון שינויים בפול
שינויי המוטבים בפוליסה
עדכון תקופתי למוטבים / יורשים / רכוש
50 ש”ח
חיים-עדכון שינויים בפול
שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן
50 ש”ח
חיים-עזיבת עבודה
ביצוע הליך עזיבת מקום העבודה לרבות טיפול בריסק זמני וטופסי 161
150 ש”ח
חיים-עזיבת עבודה
עזיבת עבודה וקבלת בעלות מנהלים – מנהלים
ללא חיוב
חיים-פדיון פיצויים
פדיון פיצויים
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן
175 ש”ח
חיים-פדיון תגמולים
פדיון תגמולים
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן
175 ש”ח
חיים-פדיון תגמולים
פדיון פוליסה – פרט ותגמולים לעצמאים
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן
175 ש”ח
חיים-פירוט גביה / מצב ביט
אישורים תחזית גבייה וכד’
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן
50 ש”ח
חיים-שינוי דמי ניהול
בקשה לשינוי דמי ניהול ללקוח מנהלים / פנסיה
ללא חיוב
חיים-שינוי כיסוי
שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת
רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן
50 ש”ח
חיים-שינוי כיסוי
שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת
ללא חיוב
חיים-שיעבוד פוליסה
שעבוד פוליסת ביטוח לבנק / ממשכן
שעבוד פוליסה שלא בזמן ההצעה והחידוש
50 ש”ח
חיים – קבלת קצבה
גמלאות – הגשת חומר ומילוי טופס לקבלת קצבה מתכנית חברת ביטוח / קרן פנסיה
750 ש”ח
גביה ממשק מעסיקים
פיצול והעברת פרמיה למוסדי לכל מבוטח בארגון
בהתאם לחוק / הנחיות  המפקח על הביטוח

הבהרה: * אנו לא נחייב בגין פוליסות בהן אנו מתוגמלים מחב’ הביטוח

פיננסים-משיכת כספים פדיון קרן השתלמות/ קופת גמל  גמר תוקף 175 ש”ח
פיננסים-סיום עבודה ומשיכת כס העברת / קבלת בעלות ללא חיוב
פיננסים-שינוי אחוז דמי ניהול בקשה לשינוי דמי ניהול לא לקוח פיננסי בקשה לשינוי דמי ניהול למוצר לא אצלנו 250 ש”ח
פיננסים-שינוי אחוז דמי ניהול בקשה לשינוי דמי ניהול  לקוח פיננסי ללא חיוב
פיננסים – קבלת קצבה גמלאות – הגשת חומר ומילוי טופס לקבלת קצבה מתכנית חב’ ביטוח / קרן פנסיה 1,000 ש”ח
פיננסים-מינוי סוכן  חיצוני קבלת פוליסה פנסיונית לטיפולנו – מינוי סוכן מינוי סוכן – פוליסת פנסיה  – גמל  והשתלמות 150 ש”ח
פיננסים-הלוואה בקשת הלוואה מגמל \קרן השתלמות רק לפוליסות שלא אנו הסוכנים שלהן 150 ש”ח
גביה ממשק מעסיקים פיצול והעברת פרמיה למוסדי לכל מבוטח בארגון בהתאם לחוק / הנחיות  המפקח על הביטוח
הבהרה: * אנו לא נחייב בגין פוליסות בהן אנו מתוגמלים מחב’ הביטוח
תביעות אלמנטר-רכב צד ג תביעה כנגד צד ג’: עריכת תיק בלבד (ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח לטיפולו) 100 ש”ח
תביעות אלמנטר-רכב צד ג תביעת צד ג’: טיפול מלא מול חב’ ביטוח של צד ג’ , מעקב וניהול יומן תביעה 200 ש”ח
תביעות אלמנטר-רכב צד ג תביעה כנגד צד ג’: טיפול מלא מול חב’ ליסינג של צד ג’, תחבורה ציבורית/ צה”ל או משטרה, מעקב וניהול יומן תביעה 400 ש”ח
תביעות חיים ובריאות-ייעוץ ובדיקות תביעה – בעבור הטיפול בתביעה – משא ומתן עם הנתבעים / חב’ הביטוח – לא טיפול משפטי  לא לקוח שלנו 490 ש”ח
תביעות חיים ובריאות-מוות תביעה – ייעוץ ללקוח / עו”ד איסוף מסמכים ועריכת ניירת להגשת תביעה – ללא טיפול בתביעה לא ללקוח שלנו 800 ש”ח
תביעות חיים ובריאות-מחלות קשות תביעה – ייעוץ ללקוח / עו”ד איסוף מסמכים ועריכת ניירת להגשת תביעה – ללא טיפול בתביעה  לא לקוח שלנו 800 ש”ח
תביעות חיים ובריאות-נכויות תביעה – ביטוח נכות ו/או אובדן כושר עבודה – לא לקוח שלנו 900 ש”ח
תביעות קטנות הגשת חומר בתביעות קטנות הגשת חומר בתביעות קטנות – לא כולל  ביול ואגרת בית משפט 150 ש”ח
הבהרה: * אנו לא נחייב בגין פוליסות בהן אנו מתוגמלים מחב’ הביטוח
תיק לקוח – מקיף תכנון כולל מצב ביטוחי ( חיים אלמנרי ופנסיוני ) כנון תיק מקיף : פרט / פנסיוני / בריאות / סיכונים / אלמנטרי  פנסיוני – עריכה לרבות דו”ח המלצות – במידה והביטוח אינו נערך דרכנו 1,100 ש”ח
תיק לקוח – תיק פרט ( בריאות וסיכונים ) בדיקה וניתוח תיק קיים – כולל דו”ח בכתב – פרט בלבד (לא כולל מנהלים ופנסיה) 280 ש”ח
תיק לקוח – תכנון פנסיוני – כולל בדיקה וניתוח פוליסה קיימת 150 ש”ח
תיק לקוח – תכנון פנסיוני – כולל בדיקת תיק ביטוחי  חיים : פרט /סיכונים / בריאות מנהלים / עצמאים / בעלי שליטה / אנשי מפתח ( כולל ניתוח והמלצות) 900 ש”ח
תיק לקוח – תיק פרט ( בריאות וסיכונים ) בדיקת תיק ביטוחי  חיים : פרט /סיכונים / בריאות מנהלים / עצמאים / בעלי שליטה / אנשי מפתח ( כולל ניתוח והמלצות) 600 ש”ח
תיק לקוח – תיק פרט ( בריאות וסיכונים ) הכנת ריכוז תיק ביטוח קיים (מעבר לפעם אחת) 400 ש”ח
תיק לקוח – תכנון פנסיוני ניתוח תיק בדיקת תיק ביטוחי מנהלים / עצמאים / בעלי שליטה / אנשי מפתח ( כולל ניתוח והמלצות) 600 ש”ח
מסלקה קבלת מידע מהמסלקה 100 ש”ח
מסלקה פניה למסלקה הפנסיות ומסירת ודוחות המסלקה 150 ש”ח
כללי – שירותים מיוחדים  שעת עבודה של עובד במשרד בגין פרוייקטים ייחודים שיסגרו עם מבוטח / מעסיק 100 ש”ח
כללי – שירותים מיוחדים תביעת ביטוח- טיפול חד פעמי לאחר דחיית חברת הביטוח 0 ש”ח
חריגים תוספת בעבור הופעה בבית משפט וכן בעבור כל שעה מעבר לשעתיים ראשונות – 500 ש”ח
חריגים טיפולים מיוחדים לפי שע 150 ש”ח
חריגים הרצאה בנושאי שווק ביטוח, תוכניות ביטוח לחב’ ביטוח ואחרים 1,250 ש”ח
חריגים סיוע במשרד חקירות לאיתור לקוח 400 ש”ח
שליחויות שליחויות – העברת ניירת בהתאם לרצון לקוח 50 ש”ח
שליחויות שילחויות איסוף צקים מבית לקוח 60 ש”ח