לאחרונה קיבלנו תזכורת: ישראל נמצאת באזור מועד לרעידות אדמה. מהם הכיסויים הזמינים ומה חשוב מאוד לדעת

שרשרת רעידות האדמה שעברה על מדינת ישראל במהלך החודשים מאי, יוני ויולי 2018 הציפה כמצופה שתי סוגיות מרכזיות:
אחת היא מוכנות “העורף” לרעידת אדמה חזקה, והשנייה רמת הכיסוי של בתי אב ועסקים לנזקי רעידת אדמה.

עפ”י חוקי המדינה לא מובטח פיצוי ממלכתי לנזקי רעידת אדמה, והמשמעות היא שעל הצרכנים – פרטיים ועסקיים – להגן על עצמם מפני הסיכון.

טיפ חודשי אוגוסט 2018